Trumpa standartinės bibliotekos apžvalga

Operacinės sistemos sąsaja

os modulis suteikia galimybę bendrauti su operacine sistema:

>>> import os
>>> os.system('time 0:02')
0
>>> os.getcwd()   # grąžina dabartinę darbinę direktoriją
'C:\\Python26'
>>> os.chdir('/server/accesslogs')

Būtinai naudokite import os stilių vietoje from os import *. Tai neleis funkcijai os.open() paslėpti įtaisytos funkcijos open(), kuri dirba visai kitaip.

Įtaisytos funkcijos dir() ir help() yra naudingos interaktyviai dirbant su dideliais moduliais kaip os:

>>> import os
>>> dir(os)
<returns a list of all module functions>
>>> help(os)
<returns an extensive manual page created from the module's docstrings>

Kasdieniam darbui su failais ir direktorijomis modulis shutil suteikia aukštesnio lygio sąsają, kurią lengviau naudoti:

>>> import shutil
>>> shutil.copyfile('data.db', 'archive.db')
>>> shutil.move('/build/executables', 'installdir')

Failų paieška

glob modulyje galima rasti funkciją, kuri leidžią į sąrašą iš direktorijos surinkti norimus failus nurodant tų failų vardo požymius:

>>> import glob
>>> glob.glob('*.py')
['primes.py', 'random.py', 'quote.py']

Komandinės eilutės argumentai

Pagalbinei skriptai dažnai turi dirbti su komandinės eilutės argumentais. Šiek argumentai laikomi modulio sys atributų sąraše argv. Pavyzdžiui jei įvykdysite komandą python demo.py one two three komandinėje eilutėje gausite:

>>> import sys
>>> print sys.argv
['demo.py', 'one', 'two', 'three']

getopt modulis sutvarko sys.argv naudodamas Unix’ės getopt() funkcijos susitarimą. Daugiau galimybių ir lankstumo dirbant su komandine eilute gali suteikti optparse modulis.

Klaidų išvesties nukreipimas ir programos pabaigimas

sys modulyje taip pat galima rasti atributus stdin, stdout, and stderr. Pastarasis yra naudingas norint parodyti klaidų pranešimus netgi tada kai stdout (standartinė išvestis) yra nukreipta (t.y. nematoma naudotojui):

>>> sys.stderr.write('Warning, log file not found starting a new one\n')
Warning, log file not found starting a new one

Pats tiesiausias būdas pabaigti skripto veikimą yra naudoti sys.exit().

Eilučių rašto atpažinimas

re modulis suteikia galimybę naudotis reguliariais reiškiniais (angl. regular expression) sudėtingesniam eilučių tvarkymui. Sudėtingam rašto atpažinimui ir manipuliacijoms, reguliarūs reiškiniai siūlo trumpą ir optimizuotą sprendimą:

>>> import re
>>> re.findall(r'\bf[a-z]*', 'which foot or hand fell fastest')
['foot', 'fell', 'fastest']
>>> re.sub(r'(\b[a-z]+) \1', r'\1', 'cat in the the hat')
'cat in the hat'

Jeigu reikia paprasto sprendimo, rekomenduojama naudoti eilučių metodus, kuriuos paprasčiau skaityti ir derinti:

>>> 'tea for too'.replace('too', 'two')
'tea for two'

Vertėjo pastaba: iš savo patirties galiu pasakyti, kad reguliarių reiškinių reikia vengti. Yra toks posakis: žmogus turėjo problemą, pagalvojo, kad reguliarūs reiškiniai padės ją išspręsti — dabar jis turi dvi problemas. Yra priemonių, kurios teksto analizei tinka daug labiau (pvz.: pyparsing). Vėlgi universalaus atsakymo, ką geriausiai naudoti nėra, nes jeigu jums reikia kažko veikiančio tikrai greitai reguliarūs reiškiniai gali būti ir geriausias pasirinkimas.

Matematika

math modulis leidžia prieiti prie C bibliotekos slankaus kablelio funkcijų:

>>> import math
>>> math.cos(math.pi / 4.0)
0.70710678118654757
>>> math.log(1024, 2)
10.0

random modulis leidžia dirbti su atsitiktiniu pasirinkimu:

>>> import random
>>> random.choice(['apple', 'pear', 'banana'])
'apple'
>>> random.sample(xrange(100), 10)  # atsitiktinis parinkimas
[30, 83, 16, 4, 8, 81, 41, 50, 18, 33]
>>> random.random()  # atsitiktinis realusis skaičius
0.17970987693706186
>>> random.randrange(6)  # atsitiktinis sveikas skaičius iš pasirinktos atkarpos
4

Interneto prieiga

Egzistuoja ne vienas modulis priėjimui prie interneto ir interneto protokolų valdymui. Du paprasčiausi yra urllib2 duomenų parsisiuntimui pagal nurodytą URL ir smtplib laiškų siuntimui:

>>> import urllib2
>>> for line in urllib2.urlopen('http://tycho.usno.navy.mil/cgi-bin/timer.pl'):
...   if 'EST' in line or 'EDT' in line: # look for Eastern Time
...     print line

<BR>Nov. 25, 09:43:32 PM EST

>>> import smtplib
>>> server = smtplib.SMTP('localhost')
>>> server.sendmail('soothsayer@example.org', 'jcaesar@example.org',
... """To: jcaesar@example.org
... From: soothsayer@example.org
...
... Beware the Ides of March.
... """)
>>> server.quit()

(Pastaba: antrasis pavyzdys reikalauja lokalaus pašto serverio)

Datos ir laikai

datetime modulyje rasite klasių datos ir laiko manipuliavimui. Nors datos ir laiko aritmetines operacijos yra palaikomos, pagrindinis tikslas yra efektyvus informacijos ištraukimas duomenų formatavimui ir išvedimui. Modulis taip pat palaiko objektus, kurie supranta laiko zonas

# dates are easily constructed and formatted
>>> from datetime import date
>>> now = date.today()
>>> now
datetime.date(2003, 12, 2)
>>> now.strftime("%m-%d-%y. %d %b %Y is a %A on the %d day of %B.")
'12-02-03. 02 Dec 2003 is a Tuesday on the 02 day of December.'

# dates support calendar arithmetic
>>> birthday = date(1964, 7, 31)
>>> age = now - birthday
>>> age.days
14368

Duomenų suspaudimas

Dažni duomenų archyvavimo ir suspaudimo formatai yra tiesiog palaikomi modulių, pvz.: zlib, gzip, bz2, zipfile ir tarfile.

>>> import zlib
>>> s = 'witch which has which witches wrist watch'
>>> len(s)
41
>>> t = zlib.compress(s)
>>> len(t)
37
>>> zlib.decompress(t)
'witch which has which witches wrist watch'
>>> zlib.crc32(s)
226805979

Našumo matavimas

Kai kurie Python naudotojai nori žinoti kaip skirtingi tos pačios problemos sprendimai paveikia našumą. Python’e yra priemonių matavimui, kurios šiuos klausimus atsako iškart.

Pavyzdžiui, argumentų sukeitimui galime norėti naudoti kortežų išpakavimo ir supakavimo savybes vietoje tradicinio būdo sukeisti argumentus vietomis. timeit modulis greitai parodys mažą našumo privalumą:

>>> from timeit import Timer
>>> Timer('t=a; a=b; b=t', 'a=1; b=2').timeit()
0.57535828626024577
>>> Timer('a,b = b,a', 'a=1; b=2').timeit()
0.54962537085770791

Jeigu timeit modulis yra labai tikslus matuojant mažas operacijas, profile ir pstats moduliai gali būti naudojami dideliuose kodo blokuose norint identifikuoti kritines sekcijas.

Kokybės kontrolė

Vienas būdas rašyti aukštos kokybės programinę įrangą yra testų rašymas kiekvienas funkcijai, kai ji yra kuriama, ir jų dažnas vykdymas kūrimo procese.

doctest modulis suteikia priemones modulių peržiūrai ir testų, kurie surašyti į dokumentacijos eilutes, tikrinimui. Testavimo konstrukcija yra paprasta: tereikia tipinį kvietimą ir jo rezultatus iš python interpretatoriaus perkelti į dokumentacijos eilutę. Taip dokumentacijoje naudotojui pateikiami pavyzdžiai ir jie leidžia doctest moduliui užtikrinti, kad kodas sutampa su dokumentacija:

def average(values):
  """Computes the arithmetic mean of a list of numbers.

  >>> print average([20, 30, 70])
  40.0
  """
  return sum(values, 0.0) / len(values)

import doctest
doctest.testmod()  # automatically validate the embedded tests

unittest modulio naudojimas nėra toks paprastas kaip doctest modulio, bet jis leidžia rašyti detalesnius testus, kuriuos galima laikyti atskirame faile:

import unittest

class TestStatisticalFunctions(unittest.TestCase):

  def test_average(self):
    self.assertEqual(average([20, 30, 70]), 40.0)
    self.assertEqual(round(average([1, 5, 7]), 1), 4.3)
    self.assertRaises(ZeroDivisionError, average, [])
    self.assertRaises(TypeError, average, 20, 30, 70)

unittest.main() # Calling from the command line invokes all tests

Baterijos pridedamos

Python’as laikosi „baterijos pridedamos“ filosofijos. Tai geriausiai matoma žiūrint į rafinuotas ir užtikrintas didesnių pakuočių galimybes. Pavyzdžiui:

 • xmlrpclib ir SimpleXMLRPCServer moduliai nuotolinį procedūrų kvietimą padaro trivialia užduotimi. Nepaisant modulių vardų, jums nereikia nieko žinoti apie XML ar su juo dirbti tiesiogiai.

 • email pakuotė yra biblioteka darbui su el. laiškų pranešimais, įskaitant ir MIME ir kitus RFC 2822-paremtus žinučių dokumentus. Skirtingai nuo smtplib ir poplib, kurie iš tikro gauna ir siunčia pranešimus, ši pakuotė turi pilną įrankinę sudėtingų pranešimų struktūrų (taip pat priedų) kūrimui ir iškodavimui, taip pat internetiniam kodavimui ir antraščių protokolų valdymui.

 • xml.dom ir xml.sax pakuotės pilnai palaiko šį populiarų duomenų pasikeitimo formatą. csv modulis palaiko dažno duombazių formato skaitymą ir rašymą. Kartu, šie moduliai ir pakuotės labai supaprastina duomenų pasikeitimą tarp python’o programų ir kitų priemonių.

 • Internacionalizacija yra palaikoma naudojant ne vieną modulį tarp kurių yra gettext, locale ir the codecs pakuotė.