Terminų žodynas

>>>

Numatytasis Python’o raginimas interaktyviajame apvalkale. Dažnai naudojamas pavyzdžiuose, kurie gali būti paleidžiami interpretatoriuje.

...

Numatytasis Python’o raginimas interaktyviajame apvalkale kai įvedamas kodas pastumtam kodo blokui arba tarp poros sutampančių kairiojo ir dešiniojo skirtukų (skliaustų, laužtinių arba figūrinių skliaustų).

2to3

Įrankis, kuris bando konvertuoti Python’o 2.x kodą į Python’ą 3.x kodą. Konvertuojami tie kodo nesuderinamumai, kurie gali būti nustatyti analizuojant kodą ir pereinant analizės medį.

2to3 įrankis yra standartinėje bibliotekoje kaip lib2to3; Įrankis pateikiamas kaip Tools/scripts/2to3. Žiūrėti 2to3-reference.

abstrakčioji bazinė klasė

Abstrakčioji bazinė klasė (ABC, ang. abstract base class) papildo neišreikštinį tipizavimą suteikdama būdą apibrėžti klasės šabloninę sąsają kai kitų technikų (pvz.: hasattr()) naudojimas yra nepatogus. Python’e yra daug standartinių ABC duomenų struktūroms (collections modulyje), skaičiams (numbers modulyje), srautams (io modulyje). Galima kurti savo ABC naudojant abc modulį.

argumentas

Reikšmė perduota funkcijai arba metodui ir priskirta lokaliam kintamajam su vardu funkcijoje. Funkcija arba metodas gali turėti tiek pozicinius argumentas tiek vardinius argumentus apibrėžime. Poziciniai ir vardiniai argumentai gali turėti kintamą ilgį: * priima arba perduoda (jei funkcijos apibrėžime arba kvietime) kelis pozicinius argumentus sąrašu, kai tuo tarpu ** atlieka tą patį su vardiniais argumentais žodyne.

Betkoks reiškinys gali būti naudojamas argumentų sąraše ir apskaičiuota reikšmė yra perduodama lokaliam kintamajam.

atkarpa

(Ang. slice)

Objektas, kuris paprastai turi dalį sekos. Atkarpa paprastai sukuriama naudojant [] išraišką su dvitaškiais tarp skaičių, kai keli paduodami, pvz.: variable_name[1:3:5]. Laužtiniai skliaustai naudoja klasės slice objektus (arba senesnėse versijose __getslice__() ir __setslice__() metodus).

atributas

Reikšmė susieta su objektu, kuri yra pasiekiama pagal vardą naudojant taško išraišką. Pvz.: jei objektas o turi atributą a tai jis gali būti pasiektas kaip o.a.

atvaizdis

(Ang. mapping)

Konteinerio objektas (pvz.: dict) kuris palaiko reikšmių paiešką pagal raktus naudojant specialų metodą __getitem__().

baitinis kodas

Python’o kodas yra kompiliuojamas į baitinį kodą – vidinę Python’o programos reprezentaciją interpretatoriuje. Python’o baitinis kodas yra išsaugojamas .pyc ir .pyo failuose, kad to paties failo vykdymas būtų greitesnis vykdant antrą kartą (išvengiama perkompiliavimo iš kodo į baitinį kodą). Sakoma, kad „tarpinė kalba“ yra vykdoma virtualiojoje mašinoje kuri vykdo mašininį kodą kiekvienam baitiniam kodui.

BFDL

Dosnusis Diktatorius Visam Gyvenimui (angliško termino Benevolent Dictator For Life sutrumpinimas), taip pat žinomas kaip Guido van Rossum, Python’o kūrėjas.

CPython

Pagrindinis Python’o programavimo kalbos įgyvendinimas. Terminas „CPython“ naudojamas, kai reikia atskirti šį įgyvendinimą nuo kitų, pvz.: Jython arba IronPython.

dekoratorius

Funkcija, kuri grąžina kitą funkciją, dažniausiai naudojant funkcijos transformacijos sintaksę @wrapper. Dažnas pavyzdys dekoratoriams yra classmethod() ir staticmethod().

Dekoratoriaus sintaksė yra sukurta tik dėl patogumo. Pavyzdžiui šie du funkcijos apibrėžimai yra lygiaverčiai:

def f(...):
  ...
f = staticmethod(f)

@staticmethod
def f(...):
  ...
deskriptorius

Bet kuris naujo stiliaus objektas, kuris apibrėžia metodus __get__(), __set__() arba __delete__(). Kai klasės atributas yra deskriptorius, jo specialūs metodai kviečiami tuo metu, kai bandoma pasiekti atributą. Paprastai norint gauti, nustatyti ar ištrinti a.b atributą yra ieškoma objekto b klasės a žodyne, bet jei b yra deskriptorius, iškviečiamas atitinkamas deskriptoriaus metodas. Deskriptorių supratimas yra reikalingas išsamiam Python’o supratimui, nes jie yra pagrindas daugeliui savybių: funkcijoms, metodams, savybėms, klasės metodams, statiniams metodams ir rodyklėms į super klases.

dokumentavimo eilutė

(Ang. docstring)

Eilutės objektas, kuris yra pirmas reiškinys klasėje, funkcijoje ar modulyje. Nors šis objektas yra ignoruojamas, kai kodas yra vykdomas, kompiliatorius jį atpažįsta ir priskiria __doc__ atributui. Kadangi jis yra pasiekiamas naudojant introspekciją, tai yra įprasta vieta objektų dokumentavimui.

EAFP

Lengviau paprašyti gailestingumo nei leidimo. Programuojant šiuo įprastu Python’o stiliumi daroma prielaida, kad raktai ar atributai egzistuoja ir gaudomos išimtys, jei prielaida yra neteisinga. Šis švarus ir greitas stilius yra charakterizuojamas raktinių žodžių try ir except egzistavimu. Ši technika kontrastuoja su LBYL stiliaus programavimu dažnu daugelyje kitų programavimo kalbų (pvz.: C).

eilutė su trigubomis kabutėmis

(Ang. triple-quoted string)

Eilutė, kuri yra apsupta trimis kabutėmis („) arba apostrofais (‚). Nors jose nėra jokio funkcionalumo, kurio negalima būtų padaryti su paprastomis eilutėmis, jos yra naudingos dėl kelių priežasčių. Jos leidžia naudoti viengubas arba dvigubas kabutes be kaitos (\) ženklo ir leidžia sujungti kelias eilutes be pratęsimo simbolio. Dėl to jos labai naudingos dokumentavimo eilutėse.

funkcija

Sakinių grupė grąžinanti reikšmę. Funkcijai gali būti perduoti argumentai, kurie gali būti naudojami skaičiavimuose. Taip pat žiūrėti terminus argumentas ir metodas.

__future__

Pseudo-modulis, kurį programuotojai gali naudoti norėdami įjungti kalbos savybes, kurios nėra suderinamos su dabartine interpretatoriaus versija. Pavyzdžiui reiškinys 11/4 apskaičiuojamas kaip 2. Jei modulyje kuriame šis reiškinys yra vykdomas įjungiama true division įvykdant:

from __future__ import division

reiškinys 11/4 bus apskaičiuotas kaip 2.75. Importavę __future__ modulį ir įvertinę jo kintamuosius, jūs galite matyti kada naujos savybės buvo pridėtos į kalbą ir kada jos bus numatytosios:

>>> import __future__
>>> __future__.division
_Feature((2, 2, 0, 'alpha', 2), (3, 0, 0, 'alpha', 0), 8192)
generatorius

Funkcija, kuri grąžina iteratorių. Ji panaši į normalią funkciją išskyrus tai, kad jos reikšmės yra grąžinamos naudojant yield sakinį vietoje return sakinio. Generatoriaus funkcijos dažnai susideda iš vieno arba daugiau for arba while ciklų, kurie grąžina yield elementus. Funkcijos vykdymas yra sustabdomas ties yield raktiniu žodžiu (sugrąžinant rezultatą) ir pratęsiamas, kai pareikalaujama kito elemento iškviečiant iteratoriaus next() metodą.

generatorinis reiškinys

Reiškinys, kuris grąžina generatorių. Jis panašus į normalų reiškinį po kurio seka for reiškinys apibrėžiantis ciklo kintamuosius, ribas ir papildomą if reiškinį. Kombinuotas reiškinys sugeneruoja reikšmes reiškinį apimančiai funkcijai:

>>> sum(i*i for i in range(10))     # sumuojame kvadratu pakeltus skaičius 0, 1, 4, ... 81
285
GIL

Žiūrime globalus interpretatoriaus užrakinimas.

globalus interpretatoriaus užrakinimas

(Ang. global interpreter lock)

Python’o gijų naudojamas užrakinimas, kuris garantuoja, kad tik viena gija vykdo CPython virtualiąją mašiną vienu metu. Tai supaprastina CPython įgyvendinimą užtikrinant, kad du procesai negali pasiekti tos pačios atminties vienu metu. Viso interpretatoriaus užrakinimas leidžia interpretatoriui lengviau vykdyti kelias gijas vienu metu. Žinoma, dėl to Python’o interpretatorius pralošia daugiaprocesorinėse mašinose. Praeityje buvo ne vienas bandymas sukurti laisvų gijų interpretatorių (tokį, kuris užrakina bendrus duomenis žemesniame lygyje), bet nė vienas nebuvo sėkmingas, nes nukentėdavo greitis dažnai pasitaikančiose vieno-procesoriaus mašinose.

IDLE

Integruota Programavimo Aplinka Python’ui. IDLE yra paprastas redaktorius ir interpretuojama aplinka, kuri pateikiama su standartiniu Python’u. Tinkama pradedantiesiems, bet taip pat gali būti naudojama kaip pavyzdinis kodas tiems, kurie nori sukurti multi-platforminę GUI aplikaciją.

interaktyvus

Python’as turi interaktyvų interpretatorių, o tai reiškia, kad sakinius ir reiškinius galima įvesti interpretatoriaus raginime, iškart juos įvykdyti ir pamatyti rezultatą. Tiesiog paleiskite python be argumentų (tikriausiai galite jį rasti pagrindiniame kompiuterio meniu). Tai labai galingas įrankis išbandyti naujas idėjas arba analizuoti modulius (prisiminkite help(x)).

interpretuojamas

Python’as yra interpretuojama kalba, o ne kompiliuojama, nors skirtumas gali būti ir nepastebimas dėl baitinio kodo kompiliatoriaus. Tai reiškia, kad kodo failai gali būti vykdomi tiesiogiai nekuriant vykdomųjų failų, kurie vėliau turi būti paleisti. Interpretuojamos kalbos dažniausiai padeda greičiau programuoti ir derinti, negu dirbant su kompiliuojančiomis kalbomis, tačiau įprastai jos yra lėtesnės. Žiūrime taip pat interaktyvus.

iteruojamas

Objektas, kuris gali grąžinti savo narius po vieną. Iteruojamo objekto pavyzdys galėtų būti bet kuris sekos tipas (pvz.: list, str, ir tuple) ir kai kurie ne sekos tipai (pvz.: dict ir file) ir bet kurios klasės objektai, kurie apibrėžia __iter__() arba __getitem__() metodus. Iteruojami objektai gali būti naudojami for cikle ir daugelyje kitų vietų, kur reikalingos sekos (zip(), map(), …). Kai iteruojamas objektas perduodamas funkcijai iter() kaip argumentas, ji grąžina objektui iteratorių. Šis iteratorius yra naudingas, kai reikia pereiti per aibės reikšmes. Kai naudojami iteruojami objektai nėra būtina kviesti iter() ar tvarkytis su iteratoriaus objektu pačiam. for sakinys tai atlieka automatiškai sukurdamas laikiną bevardį kintamąjį, kuriame laikomas iteratorius ciklui. Taip pat žiūrėti: iteratorius, seka, ir generatorius.

iteratorius

Objektas, kuris reprezentuoja duomenų srautą. Pakartotini iteratoriaus metodo next() kvietimai grąžina sekantį narį sraute. Kai daugiau duomenų nebėra, sukeliama StopIteration išimtis. Nuo šios akimirkos iteratoriaus objektas yra išnaudotas ir bet kuris tolesnis next() metodo kvietimas tiesiog išmes StopIteration vėl. Iteratoriai taip pat turi turėti __iter__() metodą, kuris sugrąžina iteratoriaus objektą tam, kad pats iteratorius galėtų būti naudojamas kitoje vietoje, kur reikalingi iteruojami objektai. Viena pažymėtina išimtis yra kodas, kuris bando įvykdyti kelis iteracijos žingsnius. Konteinerio objektas (pvz.: list) grąžina naują iteratorių kiekvieną kartą, kai jį perduodi iter() funkcijai arba naudoji for cikle. Bandymai atlikti tą patį su iteratoriumi tiesiog sugrąžins tą patį išnaudotą iteratoriaus objektą naudotą praeitame iteracijos vykdyme ir dėl to jis atrodys kaip tuščias konteineris.

Daugiau informacijos galima rasti typeiter.

išplėtimo modulis

(Ang. extension module)

Modulis parašytas C arba C++ naudojant Python’o C API skirtas bendradarbiavimui tarp Python’o branduolio ir vartotojo kodo.

įdėtinė sritis

(Ang. nested scope)

Galimybė kreiptis į kintamuosius ribotame apibrėžime. Pavyzdžiui, funkcija apibrėžta kitos funkcijos viduje gali kreiptis į kintamąjį išorinėje funkcijoje. Atkreipkite dėmesį, kad įdėtinė sritis dirbs tik su nuorodomis, bet net priskyrimams, kurie yra visada rašomi artimiausioje srityje.

klasė

Šablonas, kuris naudojamas kurti vartotojo apibrėžtus objektus. Klasės apibrėžimas dažniausiai susideda iš metodų apibrėžimų, kurie operuoja su tos klasės objektais.

klasikinė klasė

Bet kuri klasė, kuri nėra paveldėta iš object. Taip pat žiūrėti naujo stiliaus klasė. Klasikinės klasės bus išimtos iš Python’o 3.0.

keitimas

(Ang. coercion)

Neišreikštinis vieno tipo objekto konvertavimas į kitą tipą per operaciją, kurioje naudojami du to paties tipo argumentai. Pavyzdžiui int(3.15) konvertuoja slankiojo kablelio skaičių į sveiką skaičių 3, bet operacijoje 3+4.5 kiekvienas argumentas yra skirtingo tipo (vienas yra sveikas skaičius, kitas slankaus kablelio) ir abu turi būti sukonvertuojami į tą patį tipą prieš tai, kai jie yra sudedami arba kitaip bus išmetama TypeError klaida. Keitimas tarp dviejų objektų gali būti atliktas naudojantis coerce funkcija. Taigi 3+4.5 yra tolygu operator.add(*coerce(3, 4.5)) kvietimui ir tokios operacijos rezultatas yra operator.add(3.0, 4.5). Be keitimo visi argumentai (net jei argumentų tipai yra suderinami) turėtų būti normalizuojami programuotojo, pvz.: float(3)+4.5 užuot tiesiog rašius 3+4.5.

kintamas

(Ang. mutable)

Kintamas objektas gali pakeisti savo reikšmę bet išlaikyti id(). Taip pat žiūrėti nekintamas.

kompleksinis skaičius

Pažįstamos realiųjų skaičių sistemos plėtinys, kuriame visi skaičiai yra išreiškiami kaip realios ir menamosios dalių suma. Menamieji skaičiai yra realieji skaičiai padauginti iš menamojo vieneto (kvadratinė šaknis iš -1), dažnai žymimo kaip i matematikoje arba j inžinerijoje. Python’as palaiko kompleksinius skaičius, kurie naudoja pastarąjį žymėjimą – menamoji dalis yra rašoma naudojant j, pvz.: 3+1j. Jei jums reikia math modulio ekvivalento kompleksiniams skaičiams naudokite cmath. Kompleksinių skaičių naudojimas yra pakankamai sudėtinga matematikos tema. Jei nesate tikras ar jums jų reikia, galite ramiai juos ignoruoti.

konteksto valdiklis

(Ang. context manager)

Objektas, kuris valdo aplinką sakinyje su with konstrukcija. Objekte reikia apibrėžti __enter__() ir __exit__() metodus. Daugiau informacijos PEP 343.

lambda

Anoniminė funkcija, susidedanti iš vieno reiškinio, kuris apskaičiuojamas, kai funkcija kviečiama. Lambda funkcijų sintaksė yra lambda [argumentai]: reiškinys.

LBYL

Pažiūrėk prieš šokdamas. Programuojant šiuo stiliumi patikrinamos sąlygos prieš vykdant tolimesnius veiksmus. Šis stilius kontrastuoja EAFP stiliui ir gali būti atpažintas pagal didelį if sakinių kiekį.

maišomas

(Ang. hashable)

Objektas yra maišomas jei jo maišos reikšmė niekada nepasikeičia per jo gyvavimo laiką (tam reikia __hash__() metodo) ir jis gali būti palygintas su kitais objektais (tam reikia __eq__() arba __cmp__() metodų). Maišomi objektai, kurie turi lygias reikšmes lyginant, privalo turėti lygias maišos reikšmes.

Maišomumas leidžia objektą naudoti žodynuose ir aibėse, nes šios duomenų struktūros naudoja maišos reikšmes.

Visi nekintami Python’o objektai yra maišomi, tuo tarpu kintami objektai nėra (pvz.: konteineriai - sąrašai arba žodynai). Objektai, kurie yra sukuriami iš vartotojo apibrėžtų klasių yra maišomi visada, nes jie niekada nėra lygūs ir jų maišos reikšmė yra jų id().

metaklasė

Klasės klasė. Klasės apibrėžimas sukuria klasės vardą, klasės žodyną ir bazinių klasių sąrašą. Metaklasė yra atsakinga už šių trijų argumentų paėmimą ir klasės sukūrimą. Dauguma objektiškai orientuotų programavimo kalbų pateikia standartinį įgyvendinimą. Python’as šiuo atveju yra išskirtinis, nes jame galima sukurti savo metaklases. Daugumai vartotojų niekada nereikia šios priemonės, bet kai atsiranda poreikis, metaklasės gali pasiūlyti galingus ir elegantiškus sprendimus. Jos yra naudojamos atributų pasiekimo žurnalų rašymui, gijų-saugumo įgyvendinime, objektų sukūrimo sekimui, singltonų įgyvendinime ir daugelyje kitų užduočių.

Daugiau informacijos gali rasti metaclasses.

metodas

Funkcija, kuri apibrėžiama klasės viduje. Jei ji iškviečiama kaip klasės egzemplioriaus atributas, metodas gaus egzemplioriaus objektą kaip pirmąjį savo argumentą (žiūrime argumentas). Dažniausiai jis vadinamas self. Taip pat žiūrėti funkcija and įdėtinė sritis.

naujo stiliaus klasė

(Ang. new-style class)

Bet kuri klasė, kuri paveldi iš object. Į tai įeina visi standartiniai tipai kaip list ar dict. Tik naujo stiliaus klasės gali naudoti naujas visapusiškas Python’o ypatybes kaip __slots__, deskriptorius, savybes ir __getattribute__().

neišreikštinis tipizavimas

(Ang. duck-typing)

Python’iškas programavimo stilius, kuris nustato objekto tipą analizuojant jo metodus arba atributus užuot analizuojant objekto santykį su tam tikru tipu (jei versti tiesiogiai iš anglų kalbos, tai būtų anties tipizavimas „Jei tai atrodo kaip antis, kvaksi kaip antis, tai turi būti antis“). Naudojant sąsajas vietoje specifinių tipų gerai suprojektuotas kodas yra lankstesnis, nes leidžia naudoti polimorfinį pakeitimą. Naudojant neišreikštinį tipizavimą išvengiama tikrinimo naudojant type`arba :func:`isinstance() funkcijas (Pastaba: neišreikštinis tipizavimas gali būti papildytas naudojant abstrakčiąsias bazines klases). Vietoje to įprastai naudojama hasattr() funkcija arba EAFP programavimas.

nekintamas

(Ang. immutable)

Objektas su fiksuota reikšme. Nekintamais objektais gali būti skaičiai, eilutės ir kortežai. Tokie objektai negali būti keičiami. Turi būti sukurtas naujas objektas, jei norime sukurti kitokią reikšmę. Jie yra svarbūs situacijose, kur reikia konstantinės maišos reikšmės, pvz.: rakto žodynui.

nuorodų skaičius

(Ang. reference count)

Nuorodų skaičius į objektą. Kai nuorodų skaičius nukrenta iki nulio, jo užimama atmintis yra atlaisvinama. Nuorodų skaičiavimas dažniausiai yra nematomas Python’o kode, bet tai yra svarbiausias elementas CPython įgyvendinime. sys modulis apibrėžia getrefcount() funkciją, kurią programuotojai gali iškviesti norėdami gauti nuorodų skaičių į tam tikrą objektą.

reiškinys

(Ang. expression)

Sintaksės gabalas, kuris gali būti apskaičiuotas. Kitais žodžiais, reiškinys yra tokių elementų kaip vardai, atributų pasiekimai, operatorių arba funkcijų kvietimai, junginys, kurio visi nariai grąžina reikšmę. Kitaip, nei daugelyje kitų programavimo kalbų, ne visos Python’o konstrukcijos yra reiškiniai. Dar būna sakiniai, kurie negali būti naudojami kaip reiškiniai. Pvz.: raktiniai žodžiai print arba if. Priskyrimai taip pat yra sakiniai, o ne reiškiniai.

objektas

Bet kuris duomenų vienetas su būsena (atributų ar reikšmės) ir apibrėžtu elgesiu (metodais). Taip pat pirmine bazine klase, jei tai naujo stiliaus klasė.

pozicinis argumentas

Argumentai priskirti lokaliems vardams funkcijoje ar metode nustatant jų eilę pagal tai kaip jie buvo kviečiami. * yra naudojamas kai reikia priimti kelis pozicinius argumentus (apibrėžime) arba kai reikia perduoti kelis argumentus kaip sąrašą funkcijai. Žiūrėti argumentas.

Python 3000

Kodinis pavadinimas kitai svarbiai Python’o versijai, 3.0 (sugalvota seniai, kai 3 versija dar buvo tolimoje ateityje). Taip pat trumpinama „Py3k“.

Python’iškas

Idėja arba kodo gabalas, kuris atitinka daugumą Python’o kalbos idiomų užuot įgyvendina kodą naudojant kitų kalbų koncepcijas. Pavyzdžiui dažna Python’o idioma yra pereiti per visus iteruojamo objekto elementus naudojant for sakinį. Dauguma kitų kalbų neturi tokio tipo konstrukcijos, taigi žmonės nesusipažinę su Python’u naudoja skaitliukus:

for i in range(len(food)):
  print food[i]

Kai tuo tarpu galima naudoti Python’išką metodą:

for piece in food:
  print piece
Python’o Zen

Python’o dizaino principų ir filosofijų sąrašas kuris padeda suprasti ir naudoti kalbą. Sąrašą galima rasti surinkus „import this“ interaktyviajame raginime.

__slots__

Apibrėžimas naujo stiliaus klasėje (žr. naujo stiliaus klasė), kuris sutaupo atminties, rezervuodamas erdvę egzemplioriaus atributams ir išvengdamas egzemplioriaus žodyno. Nors technika yra populiari, kartais gali būti sudėtinga tai atlikti teisingai, todėl geriau tai palikti situacijoms, kai reikalingas didelis egzempliorių skaičius, o atmintį reikia išnaudoti efektyviai.

sakinys

(Ang. statement)

Sakinys yra kodo bloko dalis. Sakinys yra arba reiškinys arba viena iš kelių konstrukcijų su raktiniu žodžiu (pvz.: if, while arba print).

sąrašas

(Ang. list)

Standartinė Python’o seka. Nepaisant pavadinimo jis artimesnis kitų programavimo kalbų masyvams, nei rodyklėmis susietais sąrašais, nes priėjimas prie elementų yra O(1).

sąrašo užklausa / list comprehension

Kompaktiškas būdas apdoroti visus ar dalį sekos elementų ir sugrąžinti sąrašą su rezultatais. result = ["0x%02x" % x for x in range(256) if x % 2 == 0] sugeneruoja eilučių sąrašą susidedančių iš šešioliktainių skaičių (0x..) iš lyginių skaičių aibės nuo 0 iki 255. if sakinys yra papildomas. Jei jis bus praleistas duotame pavyzdyje bus apdoroti visi elementai iš aibės nuo 0 iki 255.

seka

(Ang. sequence)

iteruojamas objektas, kuris palaiko efektyvų elementų pasiekimą per indeksus naudojant specialų __getitem__() metodą ir apibrėžia len() metodą, kuris sugrąžina sekos ilgį. Kai kurie standartiniai sekos tipai yra list, str, tuple ir unicode. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dict taip pat palaiko __getitem__() ir __len__(), bet yra atvaizdis, o ne seka, nes paieškai naudojami nekintami raktai, o ne sveikieji skaičiai.

specialus metodas

Metodas, kurį iškviečia Python’as, kad atliktų tam tikro tipo operaciją (pvz.: sudėtį). Tokie metodai turi vardus prasidedančius ir pasibaigiančius dvigubu pabraukimo brūkšniu.

sveikųjų skaičių dalyba

(Ang. integer division)

Matematinė dalyba numetant liekaną. Pvz.: reiškinys 11/4 apskaičiuojamas kaip 2, kai tuo tarpu realiųjų skaičių dalyboje būtų grąžinta 2.75. Taip pat dar vadinama grindų dalyba. Kai dalinami du sveikieji skaičiai rezultatas visada bus sveikas skaičius (kuriam bus pritaikyta grindų funkcija). Tačiau, jei vienas iš skaičių yra kitokio tipo (pvz.: float), tai rezultatas bus keičiamas (žiūrime keitimas) į bendrą tipą. Pvz.: jei sveikas skaičius dalinamas iš realiojo skaičiaus rezultatas bus realusis skaičius, tikriausiai su dešimtaine liekana. Sveikųjų skaičių dalyba gali būti nurodoma priverstinai naudojant // operatorių vietoje / operatoriaus. Taip pat žiūrėkite __future__.

šiukšlių surinkimas

(Ang. garbage collection)

Atminties atlaisvinimo procesas kai ji nebenaudojama. Python’as atlieka šiukšlių surinkimą naudodamas rodyklių skaičiavimą ir ciklišką šiukšlių surinkiklį, kuris sugeba aptikti ir nutraukti rodyklių ciklus.

tipas

Python’o objekto tipas nustato koks tai yra objektas. Kiekvienas objektas turi tipą. Objekto tipas pasiekiamas kaip __class__ atributas arba gali būti nustatytas naudojant type(obj).

vardinis argumentas

(Ang. keyword argument)

Argumentas prieš kurį parašoma variable_name= kvietime. Kintamojo vardas nurodo lokalų kintamąjį funkcijoje, kuriai perduodama reikšmė. ** naudojamas vardinių argumentų priėmimui arba perdavimui. Daugiau argumentas.

vardinis kortežas

(Ang. named tuple)

Bet kuri į kortežą panaši klasė, kurios indeksuojami elementai gali būti pasiekti naudojant vardinius atributus. Pvz.: time.localtime() sugrąžina į kortežą panašų objektą, kur year (metai) gali būti pasiekti arba naudojant indeksą t[0] arba vardinį atributą t.tm_year).

Vardinis kortežas gali būti standartinis tipas (pvz.: time.struct_time) arba jis gali būti sukurtas naudojant įprastus klasės apibrėžimus. Visas savybes turintį vardinį kortežą galima sukurti naudojantis collections.namedtuple() funkcija. Šis sprendimas automatiškai suteikia papildomas galimybes, pvz.: save-dokumentuojančią išraišką kaip Employee(name='Jonas', title='programuotojas').

vardų erdvė

(Ang. namespace)

Vieta, kur laikomi kintamieji. Vardų erdvės yra įgyvendintos kaip žodynai. Egzistuoja lokali, globali ir įtaisytoji erdvės bei vidinė erdvė objektuose (arba metoduose). Vardų erdvės suteikia moduliškumą, kuris padeda išvengti vardų konflikto. Pavyzdžiui funkcijos __builtin__.open() ir os.open() gali būti atskirtos pagal vardų erdvę. Vardų erdvės taip pat padeda skaitomumui ir priežiūrai aiškiai parodydamos kuriam moduliui priklauso funkcija. Pavyzdžiui, užrašai random.seed() ir itertools.izip() aiškiai parodo, kad šios funkcijos yra įgyvendintos random ir itertools moduliuose atitinkamai.

virtualioji mašina

Kompiuteris apibrėžtas programine įranga. Python’o virtualioji mašina vykdo baitinį kodą, sugeneruotą baitinio kodo kompiliatoriaus.

žodynas

(Ang. dictionary)

Asociatyvus masyvas, kur raktai yra atvaizduoti į reikšmes. Klasės dict naudojimas labai panašus į klasės list naudojimą, bet raktais gali būti bet kokie objektai turintys __hash__() funkciją, ne tik sveiki skaičiai.